top of page

סמינרי העומק של אנזו

חוויה אינטלקטואלית ממספר נקודות מבט

 בין מזרח ומערב

בין מזרח ומערב

אלוהים, אדם ועולם במבט השוואתי

שירת הייקו

שירת הייקו

חמש הרצאות על שירת הייקו מיפן הרחוקה ועד הייקו בעברית

אמנות יפנית עכשווית

אמנות יפנית עכשווית

שש הרצאות על יוצרים יפנים עכשווים מקוסמה ועד הרוקי מורקמי

הבודהיזם המשוגע

הבודהיזם המשוגע

חמש הרצאות על חכמת הזן בודהיזם

bottom of page