top of page

מבצע מינויים לפסח!

לזמן מוגבל עד 5.4.23
מינוי זהב- קוד קופון gold

מינוי פלטינה - קוד קופון Plat

תנאי שימוש באתר

המנוי אישי - אין להעביר אותו לאחרים

המנויים הם לשנה בלבד ללא יכולת הארכה

סמינר בודד לשלושה חודשים 

bottom of page