top of page

מבצע מינויים לפסח!

לזמן מוגבל עד 5.4.23
מינוי זהב- קוד קופון gold

מינוי פלטינה - קוד קופון Plat

סמינרים בהשתתפות 

ד״ר איתן בולוקן

שירת הייקו

שירת הייקו

חמש הרצאות על שירת הייקו מיפן הרחוקה ועד הייקו בעברית

 בין מזרח ומערב

בין מזרח ומערב

אלוהים, אדם ועולם במבט השוואתי

הבודהיזם המשוגע

הבודהיזם המשוגע

חמש הרצאות על חכמת הזן בודהיזם

bottom of page