top of page

סמינרים בהשתתפות 

יונתן הירשפלד

עולמו של קפקא

עולמו של קפקא

חמש הרצאות על הסופר/פילוסוף מענקי המחשבה של המאה העשרים

מסע באמנות ישראלית

מסע באמנות ישראלית

שש הרצאות על תומרקין, ליפשיץ, גרשוני, אביבה אורי וממשיכי דרכם

אמנות וזיקנה

אמנות וזיקנה

חמש הרצאות על זיקנה, יצירה ואמנות

bottom of page