top of page

סמינרים בהשתתפות 

חיים באר

ביאליק שלא הכרתם

ביאליק שלא הכרתם

לראות את האור גם בחושך

אמנות הסיפור של עגנון

אמנות הסיפור של עגנון

קריאה מודרכת בסיפוריו של עגנון, אינסוף הרבדים,
פרויד על הסיפור ידידות
ואיך מציירים את עגנון בקומיקס?

bottom of page