top of page

סמינרים בהשתתפות 

ד"ר מרים שילדקראוט

בנפשה של שימבורסקה

בנפשה של שימבורסקה

שש הרצאות על ההומור, החמלה והפילוסופיה בשירתה של שימבורסקה

bottom of page