שיר לשבת - ארץ ישראל ע.הללארץ ישראל / ע. הלל


מתבונן באדמה החזקה הזאת

מביט בהם , בהררי הסלע הַחֲמוּרִים,

צוֹפֶה בִּשְמֵי אֵין- קֵץ-הַנְהָרָה

ובכל הפנים והאנשים הללו

ורואה ארבעת אלפים שנים של יופי

וצעקה


שבת שלום, יעל ויניב