• Black Facebook Icon
אנזו בית קטן לתרבות בכפר ורבורג
יעל ויניב פרידלר
050-9252579

אשנב לבודהיזם

קורס מבוא לדרך התרגול ותפיסת העולם הבודהיסטית בהנחיית חיה בורנשטיין

8 מפגשים בערבי שלישי 20:00-21:30 החל מ - 29.10.2019

במהלך הקורס נתמקד בהבנת העקרונות של דרך התרגול הבודהיסטית ומספר רעיונות מרכזיים בתפיסת העולם של מסורת זו.

בשני המפגשים הראשונים נבנה את היסודות לתרגול המדיטציה, ונשאל מהו שדה האימון בבודהיזם?

מהי התודעה אותה ברצוני לטפח? אחר כך נקדיש ארבעה מפגשים לעיון בארבע התצפיות הראשונות שלימד הבודהה, ועוסקות במקומו של הסבל בחיינו, בסיבותיו וביכולתנו להשתחרר ממנו. את שני  המפגשים האחרונים נקדיש לנושא של פיתוח האיכויות החיוביות בתודעתנו בדרך ארבע איכויות הלב, או ארבעת המשכנים השמימיים הכוללים את הגישה החיובית, האוהבת, האכפתית והשמחה ללא תנאי וגבול. 

מהלך המפגשים: 

בכל מפגש נקדיש זמן לאימון ותרגול מדיטציה, ולשיתוף. לאחר מכן נלמד יחד את הנושאים הרלבנטיים, נדון בהם וננסה להבינם לעומק. נסיים בפרק מדיטציה קצר. בסיום כל מפגש יקבלו המשתתפים הנחיות לתרגול והתבוננות במהלך השבוע, עד המפגש הבא.

 

הקורס מתאים למתעניינים במסורת התרגול הבודהיסטית ואין להם כל ידע מוקדם.

הקורס אמור לשמש כשער כניסה נוח וזמין ללימוד ואימון בדרך הבודהיסטית. יחד עם זאת, כל תלמיד ומתרגל שרוצה להעמיק ולבסס את דרכו מוזמן בהחלט להצטרף לקורס.

עלות: 500 ₪ 

ההצטרפות לקורס אינה דורשת כל קבלה של מערכת אמונות דתית או אחרת, ואינה מציבה כל התנגשות עם עקרונות דתיים של המסורת היהודית או אחרת.

מחויבות ומסירות: מונח הסנסקריט "סנגהה" מתאר (בין היתר) את קבוצת המתרגלים החולקת את הדרך. לקבוצה יש חשיבות גדולה בתמיכה ההדדית שמאפשרת לנו להתפנות ולהתבונן פנימה, ולהתחיל לחולל שינוי וצמיחה. כדי שהקבוצה תוכל לעשות זאת צריכים המשתתפים להרגיש שהם יכולים לסמוך על חבריהם שימשיכו להופיע גם כשלא נוח ולא מתחשק. מסירות כזו יוצרת חוויה חזקה של תמיכה הדדית ושותפות. אי לכך אנחנו נבקש מאד מכל המשתתפים שיחליטו בסיום המפגש הראשון להמשיך בקורס לקבל על עצמם מחויבות עמוקה להתמיד עד סיום הקורס, ולהופיע (ככל הניתן) לכל המפגשים.

המנחה: חיה בורנשטיין – תלמידה ומתרגלת בודהיזם טיבטי שנים רבות. השתלמה בקורס להכשרת מורים ומנחי מדיטציה שהתקיים בידידי הדהרמה

ע"י הנזירה ריטה ובעז עמיחי . מנחה קורסים בנושא בודהיזם טיבטי במסגרות שונות. הנחתה מפגשי מדיטציה במשך מספר שנים 

בשירות בתי הסוהר. הקימה וניהלה את חברת דיאלוג יעוץ למשאבי אנוש.