• Black Facebook Icon
אנזו בית קטן לתרבות בכפר ורבורג
יעל ויניב פרידלר
050-9252579

09.08 יום חמישי 20:30

על אמנות בשירות השלטון

כיצד הנציחו את עצמם הקיסרים של האימפריה הגדולה מכל? אמנים בשירות השליטים.

 

מאז ימיה הראשונים של הרפובליקה, בהשפעת העולם ההלניסטי מחד והעולם האטרוסקי מאידך, תיארו עצמם השליטים על פי קודים חזותיים שהיו מוכרים לכל.
מה היו דרישותיהם מהאמנים? עד כמה נשארו נאמנים למציאות, ומי היה הקיסר שהשפיע על דרך הצגת השליטים מעתה ועד בכלל?

ד"ר נעמה וילוז'ני, מומחית לאמנות בעת העתיקה והקלאסית. כיום משחזרת ציורי קיר רומיים, שהתגלו בארץ ישראל.